Sprzątanie Świata

„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. 
W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Akcja cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Co roku, nasza szkoła prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.
5 8 DSC_0168 DSCN5697

Bookmark the permalink.

Comments are closed