Kino młodego widza

66 października 2015 r. uczniowie z klas 0–3 uczestniczyli w spotkaniu pt. „Kino Młodego Widza” poświęconym sztuce filmowej. Projekcję filmów edukacyjnych zwieńczył konkurs dotyczący ich treści, przeprowadzony przez aktorkę teatru rzeszowskiego. Dzieci, które brały najbardziej aktywny udział i udzieliły właściwych odpowiedzi na stawiane im pytania, zostały nagrodzone brawami i otrzymały drobne upominki. „Należy być uczciwym, koleżeńskim, dbać o czystość i porządek” – tak uczniowie podsumowali obejrzane filmy już na lekcji. Oby takich spotkań, wnoszących prawidłowe zachowania, było więcej!

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 99

Bookmark the permalink.

Comments are closed