„Ślubuję uroczyście”

10Uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w ZS im. Jana Pawła II w Dobrej odbyła się 13 października 2015 r.

Na początku dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców, nauczycieli i starszych kolegów. Po występie w podniosłej atmosferze przed sztandarem szkoły pierwszaki ślubowały „być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły…”. Następnie pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania, dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem.

Ślubowanie złożyli również rodzice pierwszoklasistów, którzy deklarowali, że dziecko jest największym darem, zawszę będą je słuchać i często przytulać.

Z okazji tej uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, po czym udali się na słodki poczęstunek.

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Bookmark the permalink.

Comments are closed