11 listopada

18 listopada 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości przypadającego na 11 listopada. W tym roku obchodzimy 97. rocznicę odzyskania przez naszą ojczyznę wolności w 1918 r. po 123 latach zaborów.

Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum pod kierunkiem mgr A. Brygidyn i mgr E. Żyłki-Filip, zaś oprawą muzyczną zajął się pan mgr L. Hnat.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Przedstawienie słowno-muzyczne obejmowało treści historyczne, pieśni patriotyczne i wiersze. Wprowadzało w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Duży nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie zaborów i niewoli stale wychodził z inicjatywą walki o ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć uczucia walczących o niepodległość oraz ich wolę walki i poświęcenia życia za ojczyznę. Z przygotowanego programu artystycznego uczniowie mogli lepiej poznać historię swojego kraju. Na zakończenie uroczystości po odśpiewaniu „Roty” głos zabrał szkolny katecheta ks. K. Żołyniak, który w swojej prelekcji wprowadził zgromadzonych słuchaczy w historię działań zaborczych obejmujących teren nie tylko całego kraju, lecz także naszej Małej Ojczyzny. Zaapelował również do zgromadzonych, żeby nie zapominali o ogromnej odpowiedzialności, jaka na nich ciąży – muszą szanować i dbać o tę wolność, za którą ich przodkowie przelewali krew i niejednokrotnie oddawali życie.

Zaproszeni goście, nauczyciele oraz młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i wysłuchali tę szczególną lekcję historii.

DSCN5903 DSCN5905DSCN5900 DSCN5890 DSCN5884 DSCN5856 DSCN5865 DSCN5870 DSCN5876 DSCN5881DSCN5904

Bookmark the permalink.

Comments are closed