11 listopada

Dnia 15 listopada 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 11 listopada zwanego Świętem Niepodległości. W tym roku przypada 99 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności  w 1918 r. po 123 latach zaborów.

Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas: 4-6 szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum  pod kierunkiem mgr A. Brygidyn i mgr E. Żyłki-Filip, zaś oprawę muzyczną opracował pan mgr L. Hnat.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Przedstawienie słowno-muzyczne obejmowało treści historyczne, pieśni patriotyczne i wiersze. Wprowadzało w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę  niepodległości. Duży nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie zaborów i niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki o Ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć uczucia walczących o niepodległość oraz ich wolę walki i poświęcenia życia za swoją Ojczyznę. Z przygotowanego programu artystycznego uczniowie mogli lepiej poznać historię swojej Ojczyzny. Na zakończenie uroczystości  zaśpiewano „Rotę”.

Godny strój, przypięcie stworzonego na lekcji plastyki  KOTYLIONU, wysłuchanie apelu z prawdziwą  powagą  i  zaangażowaniem,  to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. Podkreślić należy, iż patriota  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach, wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszą sytuacją kraju. Troskę o losy ojczyzny mamy, my Polacy, szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy,  dbanie o poprawność języka ojczystego, zarówno w mowie, jak i piśmie, troska o dobro rodziny, a także szacunek dla narodowej tradycji.

Zaproszeni goście, nauczyciele oraz młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.

mgr Ewa Żyłka-Filip

20171115_110432 20171115_110438 20171115_110606 20171115_110628 20171115_110631 20171115_110718 20171115_110730 20171115_110800 20171115_111210 20171115_111234 20171115_111244 20171115_111524 20171115_111625

Bookmark the permalink.

Comments are closed