Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 11 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej odbył się uroczysty apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły. Uroczystość ta jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm w życiu każdego Polaka. Apel rozpoczął się wniesieniem sztandaru oraz odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem p. A. Brygidyn, p. E. Żyłki-Filip i p. L. Hnata wystąpili z przedstawieniem artystycznym. Pokazali, jak ten dzień 227 lat temu mogli przeżywać zwykli mieszkańcy Polski. Apel rozpoczął się zaprezentowaniem sytuacji polityczno-gospodarczej kraju charakterystycznej dla ówczesnej epoki. Na zakończenie uroczystości naświetlono, jak ważne było to wydarzenie nie tylko dla Polski, ale również dla przyszłej Europy. W trakcie zaśpiewano pieśni patriotyczne miedzy innymi „Witaj majowa jutrzenko”. Występujący  aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Konstytucja 3-Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a sejm skłócony.

Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy.

Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3-ego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia.

 

Ewa Żyłka-Filip

20180518_11071920180518_11042820180518_110719

Bookmark the permalink.

Comments are closed