DODATKOWE DNI WOLNE rok szk. 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (z 11 sierpnia 2017 r. DZ.U. z 2017 r. poz. 1603), dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 są następujące dni:

12.11.2020 r.

13.11.2020 r.

25.05.2021 r.

26.05.2021 r.

27.05.2021 r.

04.06.2021 r.

W  związku z powyższym iż nie są to dni wolne od pracy dla nauczycieli, w szkole są organizowane dyżury opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice w tych dniach nie mogą zapewnić opieki. Dyżury organizowane są w godz. od 8:30 do 12:30. Dowóz ucznia do szkoły we własnym zakresie. Zgłoszenia telefonicznie pod nr 663487923

Bookmark the permalink.

Comments are closed