NAUCZANIE ZDALNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  klasy 4-8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej przechodzą na nauczanie zdalne od 24.10.2020 r. do 8.11.2020 r.

Zajęcia w szkole  dla klas 0-3 , 3 uczniów z orzeczeniami oraz świetlica związana z oczekiwaniem na autobus szkolny.

Bookmark the permalink.

Comments are closed