INFORMACJA O SPRAWDZANIU OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH

Rzeszów, 28.10.2020r.

 

 Przypominam, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, szkoła ma obowiązek potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach. Prowadzona w tym zakresie dokumentacja ma umożliwiać stwierdzenie nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1394).

wz. PODKARPACKIEGO

 KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski

Bookmark the permalink.

Comments are closed