NAUCZANIE ZDALNE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  5 listopada 2020 r. ogłoszenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 nauczanie zdalne klas 1-8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej                                 od 9 XI do 29 XI 2020 r.

                                                                                                                                        Dyrekcja szkoły

Bookmark the permalink.

Comments are closed