NAUCZANIE ZDALNA

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji        i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed