NAUCZANIE HYBRYDOWE od 15 do 29 maja 2021 r.

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1)
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poz. 824

          Klasa

 

Dzień tygodnia

 

Klasa 4

 

Klasy 5-6

 

Klasy  7-8

Poniedziałek

17.05.2021 r.

zajęcia w szkole zajęcia zdalne zajęcia zdalne
Wtorek

18.05.2021 r.

zajęcia zdalne zajęcia w szkole zajęcia zdalne
Środa

19.05.2021 r.

zajęcia zdalne zajęcia zdalne zajęcia w szkole
Czwartek

20.05.2021 r.

zajęcia w szkole zajęcia zdalne zajęcia zdalne
Piątek

21.05.2021 r.

zajęcia zdalne zajęcia zdalne zajęcia w szkole
          Klasa

 

Dzień tygodnia

 

Klasa 4

 

Klasy 5-6

 

Klasy  7-8

Poniedziałek

24.05.2021 r.

zajęcia w szkole zajęcia zdalne zajęcia zdalne
Wtorek

25.05.2021 r.

dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

egzamin kl. 8 

n-le w komisjach

dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

egzamin kl. 8

n-le w komisjach

dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

egzamin kl. 8

n-le w komisjach

Środa

26.05.2021 r.

dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

egzamin kl. 8 

n-le w komisjach

dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

egzamin kl. 8 

n-le w komisjach

dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

egzamin kl. 8

n-le w komisjach

Czwartek

27.05.2021 r.

dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

egzamin kl. 8

n-le w komisjach

dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

egzamin kl. 8 

n-le w komisjach

dzień wolny od zajęć

dydaktycznych

egzamin kl. 8 

n-le w komisjach

Piątek

28.05.2021 r.

zajęcia zdalne zajęcia w szkole zajęcia zdalne

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed