ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

      Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie…  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim, by ten szczególnie piękny czas odradzania się dobra wprowadził do Waszych domów radość, spokój i jeszcze więcej rodzinnego ciepła, a Nowy Rok 2021 niechaj będzie obfitujący w zdrowie, szczęście i sukcesy.             … Więcej …

NAUCZANIE ZDALNA

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji        i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19. 

NAUCZANIE ZDALNE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  5 listopada 2020 r. ogłoszenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 nauczanie zdalne klas 1-8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej                    … Więcej …

INFORMACJA O SPRAWDZANIU OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH

Rzeszów, 28.10.2020r.    Przypominam, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, szkoła ma obowiązek potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach. Prowadzona w tym zakresie dokumentacja ma umożliwiać stwierdzenie nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych … Więcej …

NAUCZANIE ZDALNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  klasy 4-8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej przechodzą na nauczanie zdalne od 24.10.2020 r. do 8.11.2020 r. Zajęcia w szkole  dla klas 0-3 , 3 uczniów z orzeczeniami oraz świetlica związana z oczekiwaniem na … Więcej …

DODATKOWE DNI WOLNE rok szk. 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (z 11 sierpnia 2017 r. DZ.U. z 2017 r. poz. 1603), dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 są następujące dni: 12.11.2020 r. 13.11.2020 r. 25.05.2021 r. … Więcej …

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej odbędzie się 1 września br. O godzinie 8:00 Msza Święta w kościele w Dobrej, a następnie spotkanie w szkole uczniów z wychowawcami klas. Obowiązują następujące zasady: wejście do szkoły w maseczkach dezynfekcja rąk zdjęcie maseczek w salach … Więcej …